Om författarna till boken Barn i Balans

Anette Ljungberg

Anette är arbetsterapeut, ChiBall Master Trainer, RGRM (Ronnie Gardiner rytm och Musik Terapi) terapeut med ett 20 årigt förflutet inom Barn & Ungdoms-gymnastiken. Därtill flertalet utbildningar även inom vuxensidan. 1999 startade resan och utbildningar inom yoga, qigong, pilates, feldenkrais mm. som står för det holistiska synsättet.
Hon har nära erfarenhet av barn med neuropsykologiska funktionshinder och var med och startade Attention i Kungsbacka. Dans, gymnastik, rytm och rörelse har alltid varit hennes glädjekälla och hon inspireras av att förmedla, modifiera och anpassa så att alla skall kunna ta del av detta, oavsett funktion.
"Min tacksamhet går till mina barn, Jonna, Mio och Ludwig, och alla mina gymnastikbarn/ungdomar som berikat mitt liv i över 20 år. Tack Solveig Magnusson (RIP) och styrelsen i dåvarande Svettpärlorna (numera GF T.E.M.P.O) som trodde på mig och lät mig utvecklas. Tack alla deltagare på mina ChiBall-utbildningar för att jag fått öva materialet på er under åren".

Madeleine Göransson

25 år inom vården som undersköterska/rehabassistent. Hon har 2 vuxna barn och stor erfarenhet diabetes – typ 1. Därav stort intresse och kunskap inom kostens betydelse.
Madeleine är Cert. ChiBall® instruktör och ledde under flera år qigong för äldre på ett äldreboende. Hon skriver musik & poesi.
"Mitt första tack går till de viktigaste personerna i mitt liv, mina barn Sofia och Daniel. Ni är en del av anledningen till att boken blev till. Tack för all kärlek och stöttning som ni alltid ger mig. Tack kära mamma Margaret och syster Jenny för alla timmars lyssnande, stöttande och konstruktiv kritik. Tack för all förmedling av erfarenhet och viktig litteratur som kommer från en mångårig kunskap av arbete med barn. Tack kära pappa Jan för de na naturfotona i boken och för att du alltid ställer upp. Ni har på alla sätt med er kärlek fått mig att tro på detta mångåriga projekt".
"Tack alla fantastiska barn som inspirerat oss, och de som ställt upp på foton och en massa andra påhitt. Extra tack till Filippa som tålmodigt varit med oss från början. Och naturligtvis tack till er föräldrar som lånat ur era barn. Tack alla våra före detta kollegor på Rehabenheten i Kungsbacka som trott på oss och hejat på. Tänk att boken blev klar till slut! Ni stärkte vårt självförtroende! Tack ni lärare som vi fått bolla med, däribland Petra Granelli, Jenny och Margaret Göransson. Tack Jörgen Sagvik för översättningen av forskningsmaterial. Tack till Joel som filmade vår DVD, Saprema som sponsrade med kläder. Förlaget Roos & Tegnér som trodde på vår idé och Roger Lindskog för stöttning, tips, sponsring och kontakten med Världens Barn". Anette & Madeleine