Målet är att stärka och förbättra folkhälsan utifrån ett helhetsperspektiv. Eftersom barnen är vår framtid hoppas de att boken kommer att finnas i alla skolor så att innehållet kommer ut till så många som möjligt. Materialet har tillkommit efter mångåriga erfarenheter och frustrationer och har varit ett långvarigt projekt där det mesta av innehållet har testats och prövats.
 Inspirationsmaterialet utgår från ett helhetsperspektiv och funger för alla åldrar.

Med boken följer en länk med Slowmotionrörelser och introduktion av Sprallis.
Utifrån det här materialet vill vi på ett enkelt och lustfyllt sätt väcka intresset och förmedla ett helhetsperspektiv inom hälsa för barn. Vi har bland annat, i bild och text: yogaövningar, meditationsberätelser, andnings- och avspänningsövningar.
Målet är bl.a en förbättring av läs och skrivförmågan, ökat självförtroende, stärkt självkänsla, högre koncentrationsförmåga, bättre kondition och hälsa, lustfyllt och kreativt skapande kring matlagning och att öka samarbetsförmågan. Helt enkelt vill vi belysa att allt – hänger ihop!
Vi utgår från de fem årstiderna där varje kapitel är en årstid med fem underkapitel som återkommer vid varje årstid.
Man kan välja att anpassa efter årstiden, ett tema eller helt enkelt plocka enskilda ämnen, beroende på vad man har för fokus och område.
Till underkapitlet rörelseglädje: Slowmotion & Sprallis, finns länk till 30 st slowmotionrörelser.
Till underkapitlet rörelseglädje: Barnyoga, kan en kortlek med bilder och instruktioner och en plansch med bilder beställas (de som finns i boken.
För att underlätta val av musik till de olika aktiviteterna i boken kan du få inspiration via våra spellistor på Spotify med namnet Barn i Balans först.
Målgruppen är pedagoger av olika inriktningar inom skolan, ledare inom föreningslivet och föräldrar.