Poppe snacksar känslor med barnen - 5 böcker

SEK 706.36 inkl. moms*

Boken Poppe snacksar känslor med barnen är en handledning och känsloguide för dig som vill lära dig mer om emotik och värdegrund för barn i åldern 5-9 år.

Den säljs tillsammans med 4 böcker* i ett paketpris:
I boken får du läsa om:
Författarens egna erfarenheter kring materialet.
Du får tips om hur du kan arbeta med Poppe på ett fördjupat plan
Du får litteraturtips kring t ex: sorg, vänskap och andra ämnen kring värdegrund med matnyttiga tips på bra böcker.
Du får läsa om de skillnader som författaren stött på i olika besök från socioekonomiska svaga respektive starka områden.
Samt fakta kring stillhetsövningar
Om det goda samtalet
Om BRIS-metodiken och samtalsråd
Om att vara i dialog med barnen
Om övergivenhetskänslor
Om aktivt lyssnande
Om sociala kontrakt
Om att lära sig genom sagans hjälp
Om lekens betydelse
Om barns lika värde
Om kränkningar
Om uteslutningar
Om integration
Om att rätt och fel
Om konkurrens och jämförelser
Om avund och svartsjuka
Om blyghet och känslosmitta
Om lögner
Om relationsskapande konsumtion
Om ilska och självreglering
Om avsky och äckel
Om förakt i barnuppfostran
Om gränser
Om medkänsla
Om fara
Om koncentration
Om sömnomsorg
Om stimuleringsprogram för barn.
Och om hur du i varje sagobok för de större barnen 5-9 år, kan arbeta med varje enskild saga på ett fördjupat plan med förslag på övningar, frågor och pyssel för att spinna vidare på det som finns i varje sagobok.
Boken innehåller bilder och 155 sidor med text.
Mjukband

* De andra böcker som du kan läsa om under repsektive rubrik här i webbutiken är:
* Popcornmannen Poppe
* Poppe och hans vänner
* När något spännande händer står Poppe på händer
* Poppa och må bra

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 565.09.