Yoga - Rörelse - Avslappning
Barn i Balans ® 2 -dagars utbildning

En kompetensutveckling på plats - Vi kommer till er - ni har lokal.
Skolyoga - Slowmotion - Sprallis - Andningsövningar - Rörelsepauser mm.
Kursen vänder sig till förskola och skola och alla som på något sätt har barn omkring sig.

Innehåll:

Barn i Balans materialet ger deltagaren verktyg och inspiration till att själva skapa och sätta samman lektioner, samlingar, kortare rörelsepauser samt skapa avslappning och jobba med andning.  
Materialet förser deltagare med redskap att kunna hantera både planerade och spontana situationer. Det passar alla åldrar beroende på hur man anpassar. Fokus är Rörelseglädje men det finns flertalet andningsövningar, meditationer, lekar, aktiviteter och kortare övningar för att både få energi samt för att komma till ro.
 Barnyoga : Deltagarna lär känna 36 yogaövningar, anpassat till barn, utifrån olika synvinklar, bland annat grundmotorik.

Det finns 30 Slowmotionrörelser på film där man väljer ut sina favoriter.
 Yoga och Slowmotion kan sedan vävas in i Sprallis som är ett verktyg för att få med hela kroppen, sinnen, omgivningens påverkan, känslor mm i olika drama/berättelser/sagor. Sprallis är opretansiöst där barnen spontant kommer deltaga och utmanas utifrån egna förutsättningar.
 Det finns även 25 stycken, både enkla, och lite mer komplicerade recept för barn att göra själva eller tillsammans med vuxen. Varför inte blanda in både språk och matematik i bakandet?
 Materialet följer Lgr 11 & Lpfö 18, och stödjer sig på på beprövad erfarenhet och forskning.
Styrka, balans och koordination förbättras. Vi blir kroppsmedvetna utan att jämföra oss med andra.
Andningsövningar hjälper oss att bli medvetna om vår andning och hur betydelsefull den är för vår kropp, vår hjärna och vårt nervsystem. Genom att andas rätt får vi bättre koncentration och blir både lugnare och piggare.
Avslappning hjälper oss att lugna ner systemet, återuppbygga energi för resten av dagen och håller vårt humör mer balanserat.

Material som ingår:

 Barn i Balans boken, yogakortlek, plansch, arbetshäfte som pdf fil, en ChiBall® boll, avspänningshäfte, medlemskap i facebookgrupp samt förmåner efter avslutad kurs. Se längre ned*
 Deltagare rekommenderas att ha en yogamatta eller liknande tillhands samt mjuka kläder som man kan röra sig fritt i.

Kursen utformning:

Utbildningen är 16 timmar exlusive lunch, uppdelad på 2 dagar. Tiderna går att modifiera vid önskan. Se preliminärt schemaupplägg längre ner.

Kostnad:
3120:- /person ex moms min 8 - max 16 personer
Resekostnader samt eventuell övernattning tillkommer
kontakta oss för offert om antelet överstiger 8 personer.