Kursen vänder sig till förskola och skola och alla som på något sätt har barn omkring sig.
Betala nu - starta när du är redo.

Vi följer Lpfö 18:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
• självständighet och tillit till sin egen förmåga
• motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och välbefinnande

Innehållet

Du kommer lära dig hur du kan hjälpa barnen att öka sin kroppsuppfattning och koordinationsförmåga samt få tillit till sin egna förmåga.
Du får verktyg och inspiration till att själva skapa och sätta samman lektioner, samlingar, kortare rörelsepauser samt skapa avslappning och jobba med andning.  
Du får redskap att kunna hantera både planerade och spontana situationer. Det passar alla åldrar beroende på hur man anpassar.
Fokus är Rörelseglädje och du får även flertalet andningsövningar, meditationer, brainbreaks, lekar, aktiviteter, övningar som skapar lugn och övningar som ger energi.
Du får lära känna 36 yogaövningar, anpassat till barn, utifrån olika synvinklar och grundmotorik.
Det finns 30 Slowmotionrörelser på film där man väljer ut sina favoriter.
Du får lära dig om vårt "dramakoncept": Sprallis som är ett verktyg för att få med hela kroppen, sinnen, omgivningens påverkan, känslor mm i olika drama/berättelser/sagor. Bland annat kan du väva in både Yoga och Slowmotion i skapandet. Sprallis är opretansiöst där barnen spontant kommer deltaga och utmanas utifrån egna förutsättningar.
Det finns även 25 stycken, både enkla, och lite mer komplicerade recept för barn att göra själva eller tillsammans med vuxen. Varför inte blanda in både språk och matematik i bakandet?
Några av fördelarna som barnen, och du själv, kommer att ha glädje av:
Styrka, balans och koordination förbättras. Ökad kroppsmedvetenhet utan att jämföra med andra.
Andningsövningar skapar medvetenhet om din andning och hur betydelsefull den är för din kropp, din hjärna och ditt nervsystem. Genom att andas rätt får du bättre koncentration och blir både lugnare och piggare.
Avslappning hjälper dig att lugna ner systemet, återuppbygga energi för resten av dagen och hålla ditt humör mer balanserat.

Material som ingår:

Barn i Balans boken, yogakortlek, plansch, arbetshäfte som pdf fil, en ChiBall® boll, avspänningshäfte, medlemskap i facebookgrupp samt förmåner efter avslutad kurs. Se längre ned*
Deltagare rekommenderas att ha en yogamatta eller liknande tillhands samt mjuka kläder som man kan röra sig fritt i.

Kursens utformning:

Majoriteten av texterna är med ljud. Man kan alltså både läsa och lyssna samtidigt. Materialet innehåller flertalet filmer och bilder.
Utbildningen är indelad i 6 lektioner som rekommenderas att göra med ett mellanrum på ca 1 vecka, för att ha god tid att smälta och göra individuell uppgift, tills nästkommande gång.
Varje deltagare får ett eget inlog och licens, oavsett om man jobbar i grupp eller enskilt. Man kan börja när man vill. Inga video-konferenser tillsammans med andra eller faktiska träffar förutom om man väljer att göra tillsammans med någon annan samtidigt.
 Tanken är att deltagare i efterhand utifrån behov och önskan skall kunna repetera och fördjupa sig i materialet, när det passar den enskilde personen.
Materialet följer Lgr 11 & Lpfö 18, och stödjer sig på på beprövad erfarenhet och forskning.
Rekommenderad tid (exklusive tid för att göra uppgifterna).
Lektion 1: Inledning 3 timmar
Lektion 2: Vår 2 timmar
Lektion 3: Sommar 2 timmar
Lektion 4: Sensommar 2 timmar
Lektion 5: Höst 2 timmar
Lektion 6: Vinter 2 timmar
* Efter avslutad kurs, erhålls ett intyg/diplom.
Förmåner efter svslutad kurs:

* Barn i Balans® är ett registrerat varumärke
   och får som namn endast användas i
   marknadsföring och som arbetsnamn av
   privatpersoner, företag och/eller skolor som
   genomfört utbildningen. (Själva materialet:  
  Boken, kortleken och planschen får självklart
   vem som helst använda på sin arbetsplats
   eller hemma).
 * Diplomerad deltagare kan fritt låna våra      
   bilder, få support via mail, ingå i FB-grupp    
   samt en rabattkod på 10% på sortimentet i
   barnibalans.se
Kostnad 3120 :- ex moms per licens/person
Kommuner samt företag anmäler deltagarens namn + mailadress samt fakturaadress till:
anette@chiball.se
Privatpersoner anmäler sig via vår webbutik. Vi använder Klarna så du kan dela upp betalningen om så önskas. Klicka här så kommer du till butiken direkt.
Med Vänliga Hälsningar
Anette Ljungberg
Utbildningsansvarig
Författare Barn i Balans®
Leg Arbetsterapeut
ChiBall® Master Trainer